اخبار
بازدیدبخشدارمهریز،اعضای پایگاه بسیج بنادک السادات و مسئولین سپاه پاسداران مهریزازخانه سالمندان مهریزبازدیدبخشدارمهریز،اعضای پایگاه بسیج بنادک السادات و مسئولین سپاه پاسداران مهریزازخانه سالمندان مهریز
بخشدار مهریز ، اعضای پایگاه بسیج بنادک السادات و مسئولین سپاه پاسداران مهریز در روز سه شنبه28اسفند97 ازخانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه
بازدید گروه یزدا از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدید گروه یزدا از خانه سالمندان نشاط مهریز
اعضای گروه یزدا در روز جمعه 24 اسفند97 از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه
بازدید دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدید دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریز
دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع) روز جمعه 24 اسفند97از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید نمودند. ادامه