اخبار
بازدید گروه گردشگری اناردانه ی روستای مبارکه تفت از خانه سالمندان مهریزبازدید گروه گردشگری اناردانه ی روستای مبارکه تفت از خانه سالمندان مهریز
گروهی از اعضاء گردشگری اناردانه ی روستای مبارکه تفت ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه
برگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای فرزندان پرسنل آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزبرگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای فرزندان پرسنل آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای فرزندان پرسنل آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز در سالن اجتماعات این مرکز برگزار می شود. ادامه
بتن ریزی سقف ساختمان توان بخشی سالمندان و معلولینبتن ریزی سقف ساختمان توان بخشی سالمندان و معلولین
بتن ریزی سقف ساختمان توانبخشی سالمندان و معلولین در محل آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز انجام شد. ادامه