اخبار
برگزاری جشن و مولودی به مناسب عید غدیربرگزاری جشن و مولودی به مناسب عید غدیر
به مناسبت عید غدیر جشن و مولودی با حضور سالمندان برگزار شد. ادامه
برگزاری جشن عید قربان در خانه سالمندان نشاط مهریزبرگزاری جشن عید قربان در خانه سالمندان نشاط مهریز
به مناسبت عید قربان جشنی با حضور خیرین و سالمندان در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار شد. ادامه
برگزاری دعای عرفه در مرکز روزانه سالمندانبرگزاری دعای عرفه در مرکز روزانه سالمندان
دعای روز عرفه در مرکز روزانه سالمندان جهاندیدگان مهریز برگزار شد. ادامه