اخبار
برگزای مسابقه قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان در مرکر روزانه نشاطبرگزای مسابقه قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان در مرکر روزانه نشاط
به مناسبت ماه مبارک رمضان جلسات و مسابقات قرآن سالمندان در مركز روزانه سالمندي نشاط مهریز برگزار گردید. ادامه
برگزاری ضیافت افطاری با حضور اعضای انجمن نخاعی های استان یزد در خانه سالمندان نشاط مهریزبرگزاری ضیافت افطاری با حضور اعضای انجمن نخاعی های استان یزد در خانه سالمندان نشاط مهریز
ضیافت افطاری با حضور اعضای انجمن آسیب نخاعی های استان یزد و مهریز در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار شد. ادامه
ضیافت افطاری در مرکز روزانه جهاندیدگانضیافت افطاری در مرکز روزانه جهاندیدگان
مراسم دعا و نيايش و ضيافت افطاری سالمندان در مرکز روزانه سالمندي جهاندیدگان برگزار گرديد. ادامه