اخبار
برگزاری مراسم به مناسبت سالگرد تولد سالمندانبرگزاری مراسم به مناسبت سالگرد تولد سالمندان
مراسم گرامیداشت تولد تعدادی از سالمندان با حضور سالمندان برگزار گردید. ادامه
گفتگو با زوجی که سالگرد ازدواجشان را در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار کردندگفتگو با زوجی که سالگرد ازدواجشان را در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزار کردند
مدتی پیش آقای مهدی عسگری 32 ساله و ساکن یزد و همسرشان خانم سلمانی، سالگرد ازدواجشان را در خانه سالمندان نشاط مهریز برگزارکردند... ادامه
برگزاری جشن روز پرستار با حضور خانم حکومتی، پرستار مراکز روزانه سالمندیبرگزاری جشن روز پرستار با حضور خانم حکومتی، پرستار مراکز روزانه سالمندی
به مناسبت روز پرستار ضمن برگزاری جشنی در مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان از خانم حکومتی پرستار و مدرس مراکز روزانه قدردانی گردید. ادامه