اخبار
چندجوان جشن تولدی پراز مهر و محبت برای دوستشان گرفتندچندجوان جشن تولدی پراز مهر و محبت برای دوستشان گرفتند
دو جوان در روز دوشنبه 20 آذر 96 جشن تولد دوستشان، محمد خوانپایه را در کنار سالمندانِ خانه سالمندان مهریز برگزار نمودند. ادامه
تهیه نشریه دیواری با موضوع معرفی مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان توسط سالمندانتهیه نشریه دیواری با موضوع معرفی مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان توسط سالمندان
تهیه نشریه دیواری با موضوع معرفی مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان توسط سالمندان ادامه
برگزاری مراسم مولودی در مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان به مناسبت میلاد حضرت محمد و امام جعفر صادقبرگزاری مراسم مولودی در مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان به مناسبت میلاد حضرت محمد و امام جعفر صادق
مراسم مولودی به مناسبت میلاد حضرت محمد و امام جعفر صادق در مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان مهریز برگزار گردید. ادامه