اخبار
بازدید پرسنل اداره منابع طبیعی مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزبازدید پرسنل اداره منابع طبیعی مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
پرسنل اداره منابع طبیعی مهریز دوشنبه 21 اسفند 96 ضمن بازدید از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز و عیادت از سالمندان در فضای سبز آسایشگاه اقدام به کاشت نهال نمودند. ادامه
بازدید بچه های مهدکودک آسمان  از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزبازدید بچه های مهدکودک آسمان از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
بچه های مهدکودک آسمان مهریز در تاریخ 19اسفند96 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه
بازدید خادمین آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدید خادمین آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد(ع) از خانه سالمندان نشاط مهریز
خادمین آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد(ع) یزد پنج شنبه 17 اسفند 96 ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه