اخبار
شرکت سالمندان در همایش پیاده روی خانوادگیشرکت سالمندان در همایش پیاده روی خانوادگی
سالمندان مراکز روزانه سالمندی نشاط و جهاندیدگان مهریز در همایش پیاده روی خانوادگی شرکت نمودند. ادامه
برگزاری جشنواره غذای سالم در اداره فرهنگ و ارشادبرگزاری جشنواره غذای سالم در اداره فرهنگ و ارشاد
سالمندان مراکز روزانه نشاط و جهاندیدگان مهریز در جشنواره غذای سالم که در اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان مهریز برگزار گردید شرکت نمودند. ادامه
بازدید دانشجویان دانشگاه بین المللی پردیس بافق از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدید دانشجویان دانشگاه بین المللی پردیس بافق از خانه سالمندان نشاط مهریز
دانشجویان دانشگاه بین المللی پردیس بافق ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه