اخبار
فعالیت های مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز به مناسبت هفته سالمند در سال 96فعالیت های مرکز جامع سالمندان نشاط مهریز به مناسبت هفته سالمند در سال 96
به مناسبت هفته سالمند در سال 96 با شعار آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان و با برنامه هایی شامل؛ ایثار و مقاومت، مناسبت های مذهبی، سبک زندگی سالم، امنیت اجتماعی، ارزش های فرهنگی و دینی، روز پدر بزرگ، مادر بزرگ و همچنین توانمندی و مشارکت برنامه های... ادامه
بازدید پرسنل نیروی انتظامی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدید پرسنل نیروی انتظامی شهرستان مهریز از خانه سالمندان نشاط مهریز
سرهنگ خدایی، فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان مهریز به همراه همکاران خود ضمن بازدید از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نموده و موجب ارامش خاطر این عزیزان شدند. ادامه
"آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان""آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان"
روز جهانی سالمند با شعار "آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان" و با روز شمار؛ ایثار و مقاومت، مناسبت های مذهبی، سبک زندگی سالم، امنیت اجتماعی، ارزش های فرهنگی و دینی، روز پدر بزرگ، مادر بزرگ و انتقال تجربیات و توانمندی و مشارکت از دوشنبه 10 مهرماه... ادامه